a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych spółki oraz kontrahentów spółki za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
    b) na umieszczenie podanych przeze mnie danych osobowych w bazach marketingowych spółki,
    c) udostępnienie i przekazanie moich danych osobowych podmiotom trzecim, które nabyły od spółki dostęp do baz marketingowych stworzonych przez spółkę a zawierających moje dane osobowe, na podstawie umowy licencji lub umowy sprzedaży bądź innej umowy o charakterze cywilnoprawnym,

    Oświadczam jednocześnie, iż przed wyrażeniem zgody zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych oraz poinformowano mnie o dobrowolnym charakterze udzielonej zgody i możliwości jej odwołania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.